Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2022

KAJDno-2021-1314

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille henkilöille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Pöytäkirja laaditaan sähköisessä kokousympäristössä kokouksen aikana.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunnan kevään 2022 kokoukset pidetään seuraavasti:

- to 24.2.2022 klo 13 
- to 28.4.2022 klo 13
- to 9.6.2022 klo 13

 

Päätös

Hyväksyi