Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Valinta S2 -opettaja 593174, 03.05.2024
§ 21 Valinta kasvatus- ja ohjausalan opettaja 592632, 07.05.2024
§ 22 Valinta ajoneuvoalan opettajan sijaisuus 597512, 07.05.2024
§ 23 Valinta määräaikainen taitotehdasopettaja 598155, 22.05.2024
§ 24 Valinta kielten opettajan sijaisuus / KAO Kuusamo 599182, 22.05.2024
§ 25 Valinta markkinointisuunnittelija 598135, 30.05.2024

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Toisen asteen oppimateriaalit 2025 - 2027 (2029), Hansel, 21.05.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Kainuun ammattiopiston tulosyksiköiden päälliköiden virkasuhteiden jatkaminen, 30.05.2024
§ 5 Valinta Kajaanin lukion opinto-ohjaaja 602453, 31.05.2024
Korjauspäätös:
§ 1 Päätöksen 581149_25.3.2024 oikaisu yhteisöohjaaja § 3, 30.04.2024
Muu päätös:
§ 5 KLL tutkimuslupa opinnäytetyöhön Yhteisöohjaaja kehittämässä yhteisöllistä toimintakulttuuria lukiossa, 29.05.2024
§ 6 Viranhaltijan siirtäminen KVTES virka- ja työehtoehtosopimukseen, 30.05.2024
§ 7 Palvelussuhteeseen ottamisen delegointi, 31.05.2024

Kajaanin lukion rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta liikunnan ja terveystiedon sivutoiminen tuntiopettaja 593854, 03.05.2024
§ 2 Valinta historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja 592911, 03.05.2024
§ 3 Valinta matematiikan päätoiminen tuntiopettaja 592918, 08.05.2024
§ 4 Valinta psykologian ja uskonnon päätoiminen tuntiopettaja 593841, 15.05.2024
§ 5 Korjaus Kajaanin lukion rehtorin 15.5.2024 päätökseen § 4_593841, 17.05.2024
§ 6 Valinta äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja 599605, 28.05.2024

Koulutuspäällikkö matk-., rav.-, puhtauspalveluala
Hankintapäätös:
§ 2 KAO Mara työkengät 2024 - 2026, optio 1+1, 13.05.2024

Koulutuspäällikkö sos., terv., kasv.- ja liikunta-ala
§ 1 Psykologisten soveltuvuustutkimusten toteutus vuosille 2024 - 2025 sekä optiot 1+2, 13.05.2024

Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 1 KAO Sorkanhoitokurssi, 06.05.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.