Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa

KAJDno-2024-816

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Kainuun ammattiopiston rehtori, anu.kuosmanen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisen koulutuksen laissa säädetään oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksista maksuista ja maksujen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa.  Jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta, koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta siten kuin siitä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevassa sopimuksessa sovitaan. 

Työnantajalle oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon tarvittava tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen taikka ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun muun ammatillisen koulutuksen edellyttämä osaamisen hankkiminen, opiskelijan osaaminen ja työkokemus sekä opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet tai opiskelijan saama erityinen tuki.

Hallintosäännön mukaan johtokunta päättää koulutusliikelaitoksen maksuista, taksoista ja korvausperusteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Esitetään, että 1.8.2024 alkaen solmittavissa oppisopimuksissa maksetaan oppisopimustyönantajille koulutuskorvausta perustutkintoon valmistavissa oppisopimuskoulutuksissa 0 - 80 € /kk, ammattitutkintoon valmistavissa oppisopimuskoulutuksissa 0 - 40 €/kk ja erikoisammattitutkintoon valmistavissa oppisopimuskoulutuksissa 0 €/kk.

Koulutuskorvaukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa (kesä- ja joulukuussa). Koulutuskorvaus maksetaan, mikäli oppisopimuksen kesto on vähintään 1 kk.
 

 

Päätös

Hyväksyi