Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toisen asteen koulutuksen kevään 2024 yhteishaku koulutusliikelaitoksen osalta

KAJDno-2024-794

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Kainuun ammattiopiston rehtori, anu.kuosmanen@kao.fi
  • Kaisa Polvinen, Kajaanin lukion rehtori, kaisa.polvinen@kajaaninlukio.fi
  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 19.3.2024. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 762, mikä on 10 hakijaa enemmän kuin vuonna 2023. Yhteishaun aloituspaikkoja oli 824, joista Kainuun ammattiopistossa oli haussa 624 ja Kajaanin lukiossa 200.

Kajaanin peruskoulujen päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 439. Yhteishaussa peruskoulun päättävien lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa. Kajaanin perusopetuksen päättävien oppilaiden keskuudessa lukiokoulutus oli hieman ammatillista koulutusta suositumpaa. 

Kajaanin lukio
Kajaanin lukiossa ensisijaisia hakijoita lukiokoulutukseen oli 201, kun vastaava luku viime vuonna oli 182. Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,01 (v. 2023: 0,91).

Kainuun ammattiopisto KAO
Ensisijaisia hakijoita oli koko KAO:lle yhteensä 561 (v. 2023: 570), joista Kajaaniin haki 445 (v. 2023: 444), Vuokattiin 18 (v. 2023: 31) ja Kuusamoon 98 (v. 2023: 95).

Koko KAO:n ensisijaisten hakijoiden lukumäärä suhteessa aloituspaikkoihin oli 0,90 (v. 2023: 0,83). Kajaanin toimipaikan ensisijaisten hakijamäärä suhteessa aloituspaikkoihin oli 0,93 (v. 2023: 0,84), Vuokatin toimipaikan 1,00 (v. 2023: 1,72) ja Kuusamon toimipaikan 0,78 (v. 2023: 0,70).

Kajaanissa Kainuun ammattiopiston suosituimpia koulutuksia, joihin oli ensisijaisia hakijoita määrällisesti eniten tutkintoa kohden, olivat sähkö- ja automaatioalan, logistiikan, kasvatus- ja ohjausalan, ravintola- ja cateringalan, talotekniikan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot. Kuusamossa suosituin oli sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Vuokatin liikunnanohjauksen perustutkintoon oli yhtä paljon ensisijaisia hakijoita kuin on aloituspaikkoja. Kajaanissa prosessiteollisuuden, puutarha-alan, matkailualan sekä musiikkialan perustutkintoihin oli vähän ensisijaisia hakijoita, Kuusamossa vähiten ensisijaisia hakijoita oli ravintola- ja cateringalan perustutkintoon.

Perusopetuksen päättävät ikäluokat
Kainuun 16-vuotiaiden ikäluokka on seuraavat 6 vuotta noin 720–780 oppilasta, jonka jälkeen perusopetuksessa päättävien määrä näyttää laskevan reilusti, ellei maakunnan väestörakenteessa tapahdu merkittävää nuorentumista muuttoliikkeen seurauksena. Vuonna 2024 syntyvät lapset tulevat yhteishakuikään vuonna 2040.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 13.6.2024 alkaen. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 27.6.2024. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.