Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Koulutusliikelaitoksen virkamuutokset 2024

KAJDno-2024-795

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kuntien opetushenkilöstö ja osa muusta henkilöstöstä on Kuntalain (10.4.2015/410 § 87) perusteella oltava viranhaltijoita. Virkaa edellytetään tehtävissä, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä ja yksilön oikeuksiin kohdistuvaa päätösvaltaa. Hallintosäännön mukaan koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää alaistensa virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta sekä muuttamisesta. 

Kainuun ammattiopiston asiakkuuspäällikkö työskentelee työsopimussuhteisena määräaikaisessa palvelussuhteessa 31.7.2025 saakka. Asiakkuuspäällikön tehtävään sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten päätöksentekoon liittyviä esittelyjä ja vastuullista valmistelua sekä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta päättämistä. 

Esitetään virkarekisterissä olevan oppisopimuspäällikön viran numero 74 muuttamista asiakkuuspäällikön viraksi. Lisäksi esitetään, että työsopimussuhteinen asiakkuuspäällikkö siirretään virkasuhteeseen (KVTES) 1.8.2024 alkaen. Asiakkuuspäällikköä on kuultu 3.6.2024 ja hän suhtautuu myönteisesti muutokseen. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy virkarekisteri- ja virkamuutoksen esityksen mukaisesti. Virkamuutokset astuvat voimaan 1.8.2024 alkaen. Virkasuhde on määräaikainen 31.7.2025 saakka.

Päätös

Hyväksyi