Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Koulutusliikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2024 alkaen

KAJDno-2024-797

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön (kv 6.2.2024) mukaan lautakunnat ja johtokunnat saavat päätöksellään määrittää toimivallan toimintaa ja tarvettaan vastaaviksi. 

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 14.12.2023 koulutusliikelaitoksen strategian vuosille 2024-2026 sekä koulutusliikelaitoksen uudistetun organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän 25.4.2024.

Strategian päivittämisen tavoitteena on ollut yhtenäisen ja yhdessä sovitun toimintakulttuurin vahvistaminen sekä organisaatiorakenteen perustan luominen, mikä tukee toimintakulttuurin toteutumista. Päivitetyn strategian pohjalta on valmisteltu organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää yhteistyönä esihenkilöiden kanssa vuoden 2024 alusta alkaen. Strategian ja johtamisjärjestelmän uudistuksessa on otettu huomioon, muun muassa yhteisjohtamisen edistäminen, oppilaitosten ja eri alojen välisen yhteistyön sekä Kainuun ammattiopistoa ja Kajaanin lukiota läpäisevien oppilaitoskohtaisten ja yhteisten toimintojen kehittäminen yhä systemaattisemmaksi.

Organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä on valmisteltu uusi toimintasääntö koulutusliikelaitoksen viranhaltioiden toimivaltaa ohjaavaksi asiakirjaksi. Toimintasääntöön on määritelty koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivalta hallintosääntöä täydentävänä asiakirjana sekä julkista vallan käyttöä tehtävissään käyttävien toimivalta. Toimintasääntö perustuu toisen asteen koulutusta ohjaaviin erityislakeihin ja toimintaa määrääviin valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiin sekä Opetushallituksen velvoittaviin määräyksiin.

Uusi toimintasääntö korvaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan aikaisemmin hyväksymän toimintasäännön. Toimintasääntö on voimassa toistaiseksi johtokunnan hyväksymisen jälkeen. Mikäli toimintasääntöä on tarpeen muuttaa, voidaan muutokset tehdä johtokunnan uudella päätöksellä. Liikelaitoksen johtajan päätöksellä toimintasääntöön voidaan tehdä sellaisia korjauksia ja tarkennuksia, jotka eivät muuta toimivaltaa tai asiasisällön merkitystä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, p. 040 670 9640, sukunimi.etunimi@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa määrittelevän toimintasäännön hallintosääntöä täydentävänä asiakirjana sekä korjausten ja tarkennusten tekemisen esityksen mukaisesti. Toimintasääntö astuu voimaan 1.8.2024.

Päätös

Hyväksyi