Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Koulutusliikelaitoksen tiloista perittävät vuokrahinnat 1.8.2024 alkaen

KAJDno-2019-1369

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi
  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 68 mukaan toimialoilla perittävistä maksuista, taksoista ja korvausperusteista päättää liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta.

Ulkopuolisille toimijoille tai asiakkaille vuokrattavien tilojen vuokrahinnat on päivitetty koulutusliikelaitoksen osalta viimeksi 14.12.2023. Joulukuussa 2023 hyväksytyyn hinnastoon on tarve päivittää AA salin vuokrahintoja ja samalla yhtenäistetään Vuorikadun kampuksen liikuntasalin osalta hinnastoa sekä päivitetään yhteystietoja. Päivitetty hinnasto otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen.

Lisätietoja asiasta antavat koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, p. 040 670 9640, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy koulutusliikelaitoksen liitteen mukaisen päivitetyn tilavuokrahinnaston. Hinnasto astuu voimaan 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyi