Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät 1.8.2024 alkaen

KAJDno-2023-1395

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §:n mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kaupungin hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Liikelaitoksen sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita.

Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät varahenkilöineen 1.8.2024 alkaen on esitetty päivitetyssä liitteessä. Liitettä päivitetään tarvittaessa vuoden aikana ja viedään hyväksyttäväksi johtokuntaan.

Lisätietoja antavat  koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, p. 040 670 9640, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja controller Heidi Manninen, p. 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta nimeää oheisen liitteen mukaiset henkilöt hyväksymään koulutusliikelaitoksen ostolaskut ja kirjanpidontositteet 1.8.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyi