Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Johtokunnan kokoukset syksyllä 2024

KAJDno-2024-806

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi myös perustellusti perua kokouksen.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja esityslista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kokousajankohdat syyskaudelle 2024:
-    ke 28.8.2024 klo 13.00, 
-    to 26.9.2024 klo 13.00,  
-    ke 6.11.2024 klo 13.00,  
-    ke 11.12.2024 klo 13.00. 

Kokouspaikka ilmoitetaan esityslistan yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, p. 040 670 9640, sukunimi.etunimi@kao.fi

Päätös

Hyväksyi