Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kainuun ammattiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 3 Lean 5S tuotannon tehostamisen suunnittelu,​ 22.12.2017

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Koulutusliikelaitoksen henkilökuntakerholle avustusta lukuvuodelle 2017 -​ 2018,​ 18.12.2017
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Koulutustarkastajan tehtävään valinta,​ 08.01.2018
§ 2 Opintosihteerin tehtävän täyttäminen,​ 12.01.2018
§ 59 Autoalan opettajan valinta,​ vakituinen tehtävä,​ 18.12.2017

Päätösehdotus

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.