Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Olga Alanteen ja Risto Haverisen.

Päätös

Hyväksyi.