Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2018-122

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa.

Päätös

Koulutusliikelaitoksen johtaja tarkasteli katsauksessaan alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2017. Koulutusliikelaitoksen tulos on selvästi ylijäämäinen ja aivan erityisesti tulosyksiköistä ovat kunnostautuneet sosiaali- ja terveysala sekä lukiokoulutus. Päättynyt toimintavuosi piti sisällään raskaita sopeuttamistoimia, mutta niiden kautta taloustilanne on sopeutettu vuoden 2018 tulotasoa vastaavaksi.

Koulutusliikelaitoksen johtaja tiedotti Kajaanin lukion rehtorin viran haku- ja täyttötilanteesta.

Koulutusliikelaitoksen esitteli vuoden 2017 htv 2 lukua, joka kertoo liikelaitoksen henkilöstömäärän olleen 308,85. Vuoden 2016 vastaava luku oli 360,87.

Johtokunta merkitsi tiedoksi.