Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia: Jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen

Päätös

Hyväksyi.

Iltakoulussa käytiin lävitse jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma. Esittelijänä johtaja Juha Nurminen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §