Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-25

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous torstaina 4.11.2021 klo 16.15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §