Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.  

Kajaanin Veden verkostopäällikkö

                                                                                                                                                                                                                           

Hankintapäätös:                                                                                                                                                                                                 § 7 Luontoselvitys Otanmäki–Kytökoski vesijohtolinja ja Heterannan pohjavesialueen jätevesiviemärirunkolinja, 05.07.2017

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
Hankintapäätös:
§10 Jokiniityntien jätevedenpumppaamon saneeraus, 08.09.2017
§11 Linnanharjun vedenottamon automaation saneeraus, 21.09.2017
§12 Vesisäiliöiden automaatio koskien desinfiointilaitteistoa, 21.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §