Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Määtän ja Markku Pyyn.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Fonseliuksen ja Markku Pyyn.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §