Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.8.2017

KAJDno-2017-1372

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat oman toiminnan kehittymisestä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosiraportein kahdesti vuodessa. Vuoden toinen osavuosiraportti kattaa ajan 1.1.–31.8.2017.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.–31.8.2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.