Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017

KAJDno-2017-1261

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Luonnonsuojelualueen perustaminen, Vieremä, Nissilä, Linnamäki 1:37, Päätös POSELY/1475/2017, Pohjois-Savon ELY-keskus 31.8.2017, oheisliite.

Seuraava johtokunnan kokous torstaina 2.11.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §