Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Viemäreiden painepesut ja kuvaukset sekä vesisäiliöiden, jätevesipuhdistamon ja jätevesipumppaamoiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät pesut sekä imut vuosina 2019- 2021, optiovuoden käyttöönotto ajalle 1.1-31.12.2022., 25.10.2021

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
§ 8 Hätäsuihkujen hankinta Kajaanin Vedelle, 07.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §