Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Kajaanin vesihuollon & vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämissuunnitelma Kajaanin Veden näkökulmasta

Päätös

Puheenjohtaja Janne Heikkisen poissa ollessa varapuheenjohtaja Pasi Arffman on kokouksen puheenjohtajana.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §