Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2021

KAJDno-2021-189

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden toteumasta osavuosiraporttien lisäksi kuukausittain.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.–30.9.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.–30.9.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §