Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-25

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Jätevesitarkkailun yhteenveto III/IV 2021, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kajaanin Vesi -liikelaitos, AFRY Finland Oy 15.10.2021, oheisliite.

Seuraava kokous keskiviikkona 15.12.2021 klo 16.15, Onnelantie 10.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Seuraava kokous on torstaina 16.12.2021 klo 16.15.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §