Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Vesihuoltotoverkoston saneeraus 2021 Hanke 1, 16.02.2021
§ 2 Vesihuoltotoverkoston saneeraus 2021 Hanke 2, 16.02.2021
§ 3 Vesihuoltotoverkoston saneeraus 2021 Hanke 3, 16.02.2021

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
§ 1 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kiinteistön rakenteiden kuntokartoitus, 01.02.2021
§ 9 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon esiselkeytysaltaan betonirakenteiden kuntotutkimus, 17.12.2020

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
§ 3 Trimble GNSS satelliittivastaanottimien hankinta  , 30.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §