Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 LISÄPYKÄLÄ: Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen (lisäpykälä)

KAJDno-2021-217

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuollon yleinen kehittäminen kuuluu vesihuoltolain mukaan kunnan tehtäviin. Osana tätä työtä ympäristötekninen toimiala ryhtyy laatimaan Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla kaupungin vesihuoltoa tullaan tulevaisuudessa kehittämään.

Ympäristötekninen toimiala pyytää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokuntaa nimeämään edustajansa suunnittelutyön ohjausryhmään. Ohjausryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata suunnitelmaa laativan työryhmän työskentelyä. Ohjausryhmä tulee kokoontumaan muutaman kerran tämän vuoden aikana. Kokoukset tullaan ainakin alkuvuoden aikana järjestämään etäkokouksina Teams:n välityksellä.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen puh. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta nimeää Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisen ohjausryhmään edustajan ja hänelle varajäsenen.

Päätös

Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisen ohjausryhmään valittiin Päivi Fonselius ja varajäseneksi Markku Pyy.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §