Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-25

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen investointiohjelman 2020 muutos, KAJDNo-2020-1330, Kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 61. 

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023, KAJDno-2020-853, Kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 65.

Lausunto kiinteistön liittymisvelvollisuudesta Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesijohtoon, Kajaanin Vesi -liikelaitos 16.12.2020, salassa pidettävä.

Kainuun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021–2030, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2020, oheisliite.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje, KAJDno-2020-853, Kaupunginhallitus  12.1.2021 § 8.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ParTy -kyselyn tulokset 2020, Henkilöstöhallinto 15.1.2021.

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu 2020, AFRY Finland Oy 16.1.2021, oheisliite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §