Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Konetyöpalvelut Kajaanin Vesi -​liikelaitoksen työkohteissa,​ optio vuodelle 2018,​ 08.12.2017

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
§ 1 Kylmän Jätevedenpumppaamon saneerauksen päivitys,​ 08.02.2018

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
§ 1 Lehtikankaantien runkovesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus,​ 12.02.2018
§ 2 Heterannan runkoviemärin rakentaminen ja viettoviemärin saneeraus,​ 12.02.2018
§ 3 Brahenkadun jätevesipumppaamon saneerauksen ja siirron yleissuunnitelma,​ 13.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §