Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-26

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020, KaJDno-2017-1089, Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 93.

Jätevesitarkkailun yhteenveto IV/IV, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kajaanin Vesi -liikelaitos, Pöyry Finland Oy 12.1.2018, oheisliite.

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, KaJDno-2017-1770, Kaupunginhallitus 16.1.2018 § 12.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen työyhteisön toimivuuskyselyn tulokset 2017.

Kajaanin kaupungin pohjavesialueiden luokitusmuutokset, lausunto, Kajaanin Vesi -liikelaitos 5.2.2018, oheisliite.

Seuraava johtokunnan kokous ke 13.6.2018, ellei tarvetta aiemmalle kokoukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §