Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpumppaamoiden vuosihuolto 2021-2024, 02.11.2020
§ 8 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon matkapuhelinverkon kuuluvuuden parantaminen, 04.12.2020

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
§ 2 Trimble NIS UTG- lisenssiominaisuuksien hankinta, 26.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.