Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Venlan tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2019, Kajaanin Vesi -liikelaitos

KAJDno-2020-1328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Vesilaitosyhdistys on kevään 2020 aikana kerännyt vesihuoltolaitoksilta Venla-tunnuslukujärjestelmään perustiedot vuoden 2019 toteumien perusteella. Järjestelmä muodostaa perustiedoista vesihuollon tunnuslukuja, joilla laitoksia voidaan vertailla keskenään. Järjestelmän tiedoista on Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta koostettu raportti 18 tunnusluvusta, jotka aiemmin esitettiin Vesilaitosyhdistyksen raportissa. Koosteessa kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnuslukuja on verrattu aineiston keskiarvoon, minimiin ja maksimiin neljätä viimeisimmältä vuodelta.

Veden laatuun ja jäteveden käsittelyn tehoon liittyvät tunnusluvut ovat keskiarvoa paremmat. Liittymisasteet vesijohto- ja jätevesiverkostoon ovat Kajaanissa keskiarvoa suuremmat. Laskuttamattoman talousveden osuus on Kajaanin Vedellä keskiarvoa suurempi ja vuotovesien osuus kokonaisjätevesimäärästä keskimääräinen. Veden ominaiskulutus (l/as/vrk) on Kajaanissa keskiarvoa pienempi. Vesihuollon tuotantokustannukset laskutettua vesimäärää kohden ovat Kajaanin Vedellä keskiarvoa pienemmät. Kajaanin Veden liikeylijäämän osuus liikevaihdosta on keskiarvoa suurempi. Vesihuoltoverkostoja Kajaanin Vedellä on asukasta kohden keskiarvoa vähemmän.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Venla-tunnuslukujärjestelmän raportin 2019 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vertailutietojen osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 5.11.2020 § 27 tiedoksi merkityn Venla -tunnuslukujärjestelmän vertailuraportin 2019 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta jälkeen Vesilaitosyhdistys on julkaissut Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2019, jossa vesihuoltolaitosten tilaa kuvataan Venla -tunnuslukujärjestelmästä saatavista kuudella keskeisellä tunnusluvulla (Laatuvaatimukset täyttävä talousveden laatu (%), Putkirikot vesijohtoverkosto, suhteellinen määrä (kpl/100 km/v, Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä (%), Jätevedenpuhdistamon lupaindeksi (%), Jätevesiviemäriverkoston tukosten suhteellinen määrä (kpl/100 km/v) ja Vuotoveden osuus kokonaisjätevesimäärästä (%) ja laitoksia verrataan näistä painottamalle lasketuilla painonetuilla kokonaispisteillä. Vertailtavat vesihuoltolaitokset on jaettu suuriin, pieniin ja keskisuuriin vesihuoltolaitoksiin.

Kajaanin Vesi -liikelaitos painotetut pisteet 7,2 ovat suurten vesihuoltolaitosten toiseksi suurimmat ja koko vertailun neljänneksi suurimmat.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p- 044 7100 258 sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Liite 1 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Vesihuoiltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.