Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaupungin uuden varikon (Temppu-hanke) tilaohjelma Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta

KAJDno-2020-1560

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti seminaarissaan 7.10.2020 käynnistää 15.6.2020 palaneen kaupungin varikon korvaamiseksi kunnallistekniikan, tilakeskuksen, Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun ammattiopiston auto- ja turvallisuusalan sekä Kajaanin Veden yhteisen toimitilan suunnittelun. Tilatarpeita ja mahdollisia synergioita on selvitetty konsultin toimesta. Lopullisen tilaohjelman laatimiseksi suunnittelussa mukana olevien yksiköiden on ilmoitettava yhteisiin toimitiloihin siirtyvien toimintojen ja henkilöstön laajuus.

Kajaanin Vesi -liikelaitos on tunnistanut mahdollisia synergioita mm. tulityö-, pesuhalli- ja varastotiloissa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen nykyiset toimitilat sijaitsevat entisen vedenkäsittelylaitoksen tiloissa, joissa sijaitsee edelleen mm. 1500 m3:n alavesisäiliö oheislaitteistoineen, jota tarvitaan valtaosaan Kajaanin keskustaajaman vedenjakelua. Kiinteistöstä aiheutuu Kajaanin Vesi -liikelaitokselta vuosittain noin 90.000 euron kustannukset, joihin toimitilan siirrolla ei ole merkittävää vaikutusta. Vesihuollon turvallisuuden vuoksi mahdollisesti vapautuvia tiloja ei ole järkevää käyttää muuhun kuin vesihuollon tarkoituksiin, joten kiinteistön muiden kuin aiemmin mainittujen toimintojen siirtäminen yhteisiin toimitiloihin ei ole perusteltua.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että Kajaanin Vesi -liikelaitos on mukana uuden varikon (Temppu-hanke) tilaohjelman laadinnassa tulityötilan ja mahdollisesti pesuhallin sekä varavesisäiliö(ide)n ja varavoimakoneiden varastotilojen osalta.

Päätös

Hyväksyi.