Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1409

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Lausunto, Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alue, Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen luonnos ja osayleiskaava, Kajaanin Vesi -liikelaitos 20.11.2020, oheisliite.

Seuraava kokous 25.2.2021 klo 16.15 etänä tai osoitteessa Onnelantie 10 koronatilanteen mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.