Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Konetyöpalvelut Kajaanin Vesi -liikelaitoksen työkohteissa 2019-2021, optiovuoden käyttöönotto vuodelle 2022., 01.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §