Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-25

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous torstaina 24.2.2022 klo 16.15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §