Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§5 Lehtikankaan vesitornin saneerausurakka, 09.06.2017
Henkilöstöpäätös:
§2 Käytönvalvoja Kari tuomikosken palkantarkistus, 16.06.2017
§3 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan sijaisuudesta 3.-23.7.2017 maksettavat korvaukset, 28.06.2017

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
Hankintapäätös:
§7 Lehtikankaan vesitornin paineenkorottamon varapumpun hankinta, 24.05.2017
§8 UV-LAITTEEN HANKINTA KAJAANIN VEDEN LEHTIKANKAAN VESITORNILLE, 02.08.2017
§9 Vesisäiliöiden kiinteiden desinfiointilaitteiden hankinta, 07.08.2017

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
§8 Peuraniemen jätevedenpuhdistamo KL-liitos 2017, 21.07.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §