Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Fonseliuksen ja Teemu Ikosen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §