Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1409

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous torstaina 5.11.2020 klo 16.15 Teams -kokouksena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.