Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Sammonkatu, Kainuunkatu, Tapionkatu ja Lina-autoasema-alueen vesihuoltoverkostojen saneeraus 2020, 27.02.2020
§ 3 Närhipolku, Peiponpolku, Kortepolku ja Sarapolku vesihuoltoverkostojen saneeraus 2020, 27.02.2020
§ 4 Pohjolankatu (väli Kalevankatu- Asemakatu), Satamakatu ja Suvantorannan vesihuoltoverkostojen saneeraus 2020, 27.02.2020
§ 5 Otanmäen alkalointilaitoksen vesisäiliöiden ja julkisivun saneeraus 2020-2021, 11.08.2020

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kahden lietteenkuljetuslavan hankinta, 11.03.2020
§ 2 Ristikadun jätevedenpumppaamon saneeraus, 01.04.2020
§ 3 Vuolijoen kaukovalvonnan siirto Onnelan valvomoon, 17.04.2020
§ 4 Piha-alueiden kunnossapito 2020-2021, 20.04.2020
§ 5 Siirtoviemärin kemikaalinannostelulaitteiston hankinta, 22.04.2020
§ 6 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelu, 29.05.2020
§ 7 Oulujärven vesistötarkkailu 2020, 15.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käytönvalvojan rekrytointi, 05.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §