Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2020

KAJDno-2020-133

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

2 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.–31.7.2020

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden toteumasta osavuosiraporttien lisäksi kuukausittain.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osavuosivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2020 ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.–31.7.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §