Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1409

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite: Kajaanin Vesi -liikelaitoksen säilyttäminen Kajaanin kaupungilla, KAJDno-2020-274, Kaupunginhallitus 31.3.2020 § 58.

Jätevesitarkkailun yhteenveto I/IV 2020, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kajaanin Vesi -liikelaitos, Pöyry Finland Oy 21.4.2020, oheisliite.

Lausunto, Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen luonnos ja osayleiskaava, Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alue, Kajaanin Vesi -liikelaitos 1.6.2020, oheisliite.

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvion laadinta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023, KAJDno-2020-853, Kaupunginhallitus 16.6.2020 § 122.

Jätevesitarkkailun yhteenveto II/IV 2020, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, kajaanin Vesi -liikelaitos, AFRY Finland Oy 31.7.2020, oheisliite.

Seuraavat kokoukset: torstai 1.10.2020 klo 16.15 ja torstai 5.11.2020 klo 16.15.

Iltakoulussa:

TA-2021 ja TS-2022-2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §