Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Ylläpito-​ ja perussiivous_​OPTIO 2,​ 10.11.2017
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS_​Puhtaanapidon aineet ja välineet_​14.12.2017 / § 4,​ 04.01.2018
§ 4 Puhtaanapidon aineet ja välineet,​ 14.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §