Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-86

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin varautuminen Kainuun tykkylumitilanteeseen 5.–7.1.2018

Mamsellin työyhteisön toimivuuskyselyn 2017 tulokset

Mamsellin työterveyshuoltoraportti 2017

Toimintastrategian laadinta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §