Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2018 kevät

KAJDno-2017-1078

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kevään 2018 kokoukset pidetään 19.3. ja 30.5.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §