Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kokouksen alussa iltakouluasia:

Johtokunnan perehdyttäminen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaan

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa klo 16.19-17.50 iltakouluasiana johtokunnan perehdyttäminen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaan.

Paikalla kokoustilassa olivat Kaija Patronen, Lauri Niiranen, Piritta Korhonen, Urpo Kovalainen, Tytti Kääminen, Tuija Vuorinen ja Piia Rissanen.

Teams-etäyhteydellä olivat Tommi Ikäheimo, Karoliina Kuvaja ja Helena Ohtonen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §