Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-24

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Johtokunnan seuraava kokous on 28.10.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §