Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulos 31.8.2021 on noin 55 000 euroa alijäämäinen. Liikelaitoksen liikevaihto ei ole toteutunut tarkasteluajanjaksolla odotetun mukaisesti. Tulot ovat toteutuneet odotettua pienempinä erityisesti ravintola- ja kahviopalveluiden osalta. Liikelaitoksen kustannukset ovat kuitenkin pysyneet talousarviossa tai toteutuneet osittain jopa odotettua pienempinä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.–31.8.2021 on oheisliitteenä ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241, sähköposti etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §