Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin päätöksentekijän toimipaikassa ja verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:
§4 Ateriakuljetukset, 08.06.2017
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§3 Kertakäyttötuotteet, 18.05.2017
Muu päätös:
§1 Tähderuoan luovuttaminen Päiväkeskukselle, 13.06.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §