Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Olga Alanteen ja Tuomo Karjalaisen.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Olga Alanteen ja Tuomo Karjalaisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §