Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kajaanin Mamselli, talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamsellin vuoden 2017 talouden seurantaraportti ajalta 1.1.–31.7.2017 liitteenä.

Seurantaraportti esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §