Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-86

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Toimintastrategian laadinta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §