Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kokouksen alussa iltakouluasia:
Johtokunnan perehdyttäminen Kajaanin Mamselli -​liikelaitoksen toimintaan

 

Päätös

Hyväksyi.

Kokoustilassa paikalla olivat puheenjohtaja Kaija Patronen, Urpo Kovalainen, Tytti Kääminen, Helena Ohtonen, Lauri Niiranen, Piritta Korhonen, Tuija Vuorinen ja Piia Rissanen.

Teams-yhteydellä kokoukseen osallistuivat Tommi Ikäheimo ja Karoliina Kuvaja.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiana johtokunnan perehdyttäminen Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen toimintaan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §